Područje djelovanja FLAG-a Istarska batana

Naslovnica / O FLAG-u / Područje djelovanja FLAG-a Istarska batana

Prepoznavanjem potrebe za preuzimanje uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području, na inicijativu predstavnika deset jedinica lokalne samouprave osnovana je udruga LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU (LAGUR) ISTARSKA BATANA..

Obuhvaća ribarstveno područje južne Istre kojeg čini deset jedinica lokalne samouprave: gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano, te općine Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, a partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora navedenih područja.

Osnovana je s ciljem provedbe održivog razvoja ribarstvenog područja kroz aktivno udruživanje lokalnih dionika iz sektora ribarstva, čime će se isti aktivnije integrirati u lokalni i regionalni razvoj.

Glavno područje djelovanja LAGUR-a je omogućavanje ribarskim zajednicama da stvore nove i održive izvore prihoda te da poboljšaju kvalitetu života zajednice, na način da se nastoji povezati ljude na lokalnoj razini u svrhu predlaganja projekata od zajedničkog interesa, kako bi se zajedničkim radom, razmjenom vlastitih iskustva i informacija poboljšala kvaliteta života i stvorila nova radna mjesta.

OPĆINA BALE-VALLE

OPĆINA BARBAN

OPĆINA FAŽANA-FASANA

OPĆINA KANFANAR

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO

OPĆINA MARČANA

OPĆINA MEDULIN

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

OPĆINA SVETVINČENAT

GRAD VODNJAN-DIGNANO