LRSR 2014. - 2020.

Naslovnica / Dokumenti / LRSR 2014. - 2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu predstavlja usklađen skup projekata/operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba koje pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od 10.5.2023.g. - trenutno važeća

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 20.07.2022.g. -  VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 18.03.2022.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 10.11.2021.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 12.02.2021.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 11.9.2020.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 15.7.2020.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 5.3.2020.g. - 15.7.2020. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 12.2.2020.g. - 5.3.2020.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 19.12.2019.g. - 12.2.2020.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 18.7.2019.g. - 19.12.2019.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 24.10.2018.g. - 18.7.2019.g. - VAN SNAGE

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana na snazi od dana 24.10.2016.g. - VAN SNAGE 24.10.2016. - VAN SNAGE