Članovi FLAG-a Istarska batana

Naslovnica / O FLAG-u / Članovi FLAG-a Istarska batana

Članom FLAG-a može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za doprinos postizanju ciljeva FLAG-a, a koja prihvaća odredbe Statuta te ima prebivalište ili sjedište ili podružnicu ili obavlja uzgoj na temelju povlastice/dozvole za akvakulturu ili obavlja preradu/djelatnost u odobrenom ili registriranom objektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva unutar ribarstvenog područja kojeg predstavlja FLAG. 

JAVNA INTERESNA SKUPINA:

 • Grad Rovinj-Rovigno
 • Grad Vodnjan-Dignano
 • Općina Bale-Valle
 • Općina Barban
 • Općina Fažana-Fasana
 • Općina Kanfanar
 • Općina Ližnjan-Lisignano
 • Općina Marčana
 • Općina Medulin
 • Općina Svetvinčenat
 • MED EKO SERVIS d.o.o.

CIVILNA INTERESNA SKUPINA:

 • FARO 11, Udruga za razvoj kreativnih industrija
 • Udruga „Kuća o batani-Casa della batana“
 • Športsko ribolovno društvo „Banjole“
 • Sportska ribolovna udruga „Marlera“
 • Udruga "EKO MORE"
 • Ankica Piccoli
 • Robert Cukon
 • Mateo Ostojić

GOSPODARSKA INTERESNA SKUPINA:

 • „QUARANTOTTO“ obrt za proizvodnju i usluge
 • Gaia d.o.o. za gospodarski ribolov i turizam
 • "Benđo" obrt za morski ribolov
 • „Medulin excursions“, obrt za prijevoz putnika i morski ribolov
 • „Vižula“ ribarstvo i trgovina d.o.o.
 • „Davor Škorić“ obrt za morski ribolov
 • „Levan“, obrt za morski ribolov i knjigovodstveni servis
 • R.I.S.T. TOURS d.o.o. za turizam i putnička agencija
 • "ALMOR II", obrt za morski ribolov
 • "UGOR-2", obrt za morski ribolov
 • „BIG BLUE“ obrt za ribarstvo i usluge
 • „RUŽA“ obrt za ugostiteljstvo i ribarstvo
 • Aqua farma d.o.o. za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, trgovinu i ugostiteljstvo
 • "Moro" ribarski obrt
 • "Stupica" obrt za morski ribolov i prijevoz putnika morem