Naš tim

Nslovnica / O FLAG-u / Naš tim

Katia Ereš, mag.oec., Voditeljica FLAG-a Istarska batana

Tel: 091 621 50 63

Mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Andrea Praznik, mag.oec., Savjetnica za CLLD i EU fondove

Tel: 091 621 50 60

Mail: andrea.istarska.batana@gmail.com

Ana Žužić, univ.spec.oec., Savjetnica za ribarstvene politike i EU fondove

Tel: 091 605 42 50

Mail: ana.istarska.batana@gmail.com