Natječaji

Naslovnica / Natječaji / FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 3.4.2 ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a ISTARSKA BATANA

FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 3.4.2 ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a ISTARSKA BATANA

17.09.2020
Zatvoren

Dana 17.09.2020. godine FLAG Istarska batana objavljuje 7. FLAG-natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. za Mjeru 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture.

Odluka o raspisivanju FLAG-natjecaja u okviru Mjere 3.4.2.

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata s ciljem razvoja male ribarske infrastrukture na području FLAG-a Istarska batana.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 1.112.925,00 HRK. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRKNajviši iznos javne potpore po projektu iznosi 70.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. 

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta. 

Iznimno:

 • Intenzitet javne potpore za operacije kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo, iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
 • Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova ukoliko operacija udovoljava kriterijima zajedničkog interesa, zajedničkog korisnika i ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini.
 • U slučaju ulaganja u objekte za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture, operacija može ostvariti sljedeće povećanje ukupnog intenziteta potpore:
 1. Intenzitet potpore od 80% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja jednog od gore navedena tri kriterija.
 2. Intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja dva gore navedena tri kriterija.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih stacionarnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture,
 2. Nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture (kontejnerskog tipa i sl.),
 3. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture i/ili skladištenje svježih proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prihvatljivi nositelji projekata su sljedeći:

 • Prema tipu:  
 1. jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 2. privatna poduzeća (trgovačka društva) ili obrti u gospodarskom sektoru ribarstva.
 • Prema kategoriji (ako je primjenjivo): mikro, mala ili srednja poduzeća;
 • Nositelj projekta mora biti subjekt u poslovanju s hranom s odobrenim ili registriranim objektom u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sukladno posebnom propisu u trenutku podnošenja prijave projekta. U slučaju ulaganja u nabavu montažnog objekta za maloprodaju, isto mora biti zadovoljeno do podnošenja (konačnog) Zahtjeva za isplatu.

Prijave projekata se podnose od 15.10.2020. do 1.12.2020.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.4.2. ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARTSVA I AKVAKULTURE!

Dana 04.05.2023.g. FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.4.2. s ciljem produženja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. 

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja M.3.4.2

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije:

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.6.0_TC

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.6.0_PROCISCENO

Stare nevažeće verzije dokumentacije:

STARO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.5.0_prociscena verzija

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena

 

VAŽNO! IZMJENA OBRAZACA ZAHTJEVA ZA ISPLATU NA DAN 24.1.2023. - PRELAZAK NA EURO

NOVO! Obrazac 10.A Zahtjev za isplatu

NOVO! Obrazac 10.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima

 

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.4.2. ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARTSVA I AKVAKULTURE!

Dana 13.12.2022.g. FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.4.2. s ciljem produženja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. 

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja M.3.4.2_v.5.0._13.12.2022.

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije:

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.5.0_evidentirane promjene

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.5.0_prociscena verzija

Stare nevažeće verzije dokumentacije:

STARO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.4.0._prociscena verzija

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena

 

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.4.2. ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARTSVA I AKVAKULTURE!

Dana 16.03.2021.g. FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.4.2. u dijelu povećanja raspoloživih sredstava. 

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja M 3.4.2._V.4.0. _16.03.2021.

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije:

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.4.0._evidentirane promjene

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.4.0._prociscena verzija

Stare nevažeće verzije dokumentacije:

STARO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.3.0 - prociscena verzija

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena

 

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.4.2. ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARTSVA I AKVAKULTURE!

Dana 17.11.2020.g. FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.4.2. u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata. Krajnji rok za podnošenje prijava projekata jest 15.12.2020.

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju FLAG-natjecaja M 3.4.2. - 17.11.2020

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja M 3.4.2. - 17.11.2020.

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije potrebne za prijavu na FLAG-natječaj:

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.3.0 - evidentirane promjene

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M.3.4.2. v.3.0 - prociscena verzija

Stare nevažeće verzije dokumentacije:

STARO! Tekst FLAG-natjecaja_M.3.4.2._v.2.0._prociscena verzija

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena

 

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.4.2. ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARTSVA I AKVAKULTURE!

Dana 2.10.2020.g. FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.4.2.

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja u okviru Mjere 3.4.2_2.10.2020.

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije potrebne za prijavu na FLAG-natječaj:

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja_M.3.4.2._v.2.0._evidentirane promjene

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja_M.3.4.2._v.2.0._prociscena verzija

NOVO! Obrazac 1.A Prijavni obrazac_v.2.0.

Stare nevažeće verzije dokumentacije:

STARO! Tekst FLAG-natjecaja_M.3.4.2._v.1.0.

STARO! Obrazac 1.A Prijavni obrazac_V.1.0.

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena

Obrasci:

Obrazac 1.A Prijavni obrazac_v.2.0.

Obrazac 1.B Prijavni obrazac_Lista troskova

Obrazac 1.C Odrzivost projekta

Obrazac 2. Izjava nositelja projekta

Obrazac 3. Izjava o velicini poduzeca

Obrazac 4. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 5. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 7. Izjava (su)vlasnika nekretnine ili zemljista

Obrazac 8. Zaposlenici

Obrazac 9. Izvjesce o napretku

Obrazac 10.A Zahtjev za isplatu - V.1.0. VAN SNAGE OD 24.1.2023.

Obrazac 10.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima - V.1.0. VAN SNAGE OD 24.1.2023.

Prilozi:

PRILOG I Dokumentacija za podnosenje prijave

PRILOG II Dokumentacija za podnosenje Zahtjeva za isplatu

PRILOG III Popis proizvoda ribarstva i akvakulture

PRILOG IV Vodic za velicinu poduzeca

PRILOG V LRSR Vazeca rujan 2020

Prilog VI Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Istarska batana

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera. Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenja priručnika i uputa, molimo nositelje projekata da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2019. godina) (NN 27/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2020. godina) (NN 77/20)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i knjiga grafičkih standarda

 

REZULTATI FLAG-NATJEČAJA

Konacna rang lista_M 3.4.2.-1-2020

Konacna rang lista_M 3.4.2.-1-2020