Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana

Vizualni identitet LAGURa Istarska batana


Detaljne smjernice za upotrebu vizualnih identiteta LAGURa Istarska batana te grafičke norme i definicije standardnih boja nalaze se u Knjizi grafičkih standarda koja se može preuzeti na sljedećoj poveznici: