Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana

Sudjelovanje na 1. SEE LEADER međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teoretskim implikacijama u provedbi LEADER/CLLD pristupa u jugoistočnoj Europi

28.11.2019

U periodu od 19. do 22. studenog 2019.g., predstavnice FLAG-a Istarska batana, Katia Ereš i Andrea Praznik, sudjelovale su na 1. SEE LEADER međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teoretskim implikacijama u provedbi LEADER/CLLD pristupa u jugoistočnoj Europi, a koja se održala u Opatiji.

 

U srijedu 20.11.2019.g. u 9:00h svečano je otvorena konferencija u Gervais centru u Opatiji, nakon čega je uslijedio cjelodnevni program konferencije. Prvi dio programa bio je predviđen za plenarna izlaganja, a svoja izlaganja su pritom održali g. Yves Champetier; Europsko udruženje za informiranje o lokalnom razvoju (AEIDL) na temu 'Razvoj LEADER-a od njegovog početka do uspostave LEDAER opservatorija i izazovi za budućnost', gđa. Karolina Jasinska – Muehleck; Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI); Europska Komisija na temu 'Pozicija i uočeni utjecaji LEADER-a u postojećem okviru provedbe. Uloga LEADER-a u novo agenda ruralnog razvoja', g. Pedro Brosei; Mreža ribarskih područja (FARNET), Europska Komisija na temu 'O LEDAER/CLLD-u i FARNET-u' te Prof.Dr.Sc. Pascal Chevalier; Fakultet humanističkih i okolišnih znanosti, Sveučilišta Paul-Valery, Francuska na temu 'LEADER kao predmet znanstvenog ispitivanja: pregled istraživanja o LEDAER-u i CLLD-u'. U popodnevnom terminu izlaganja su bila orijentirana samoj primjeni LEADER pristupa u zemljama Europske unije s posebnim naglaskom na nove zemlje članice te zapadni Balkan. U večernjim satima, posebno je za FLAG-ove održana rasprava na LEADER/CLLD forumu na temu 'Inovacije u LEADER-u - sveobuhvatni prioritet u integriranom lokalnom razvoju'. Na predmetnom je forumu, uz predstavnike hrvatskih FLAG-ova, sudjelovala gđa. Jelena Jerbić iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede te g. Pedro Brosei iz Mreže ribarskih područja (FARNET), Europske Komisije.

 

Četvrtak, 21.11.2019.g. bio je rezerviran za znanstvenu sesiju '1. LEADER/CLLD okvir za upravljanje i financiranje lokalnog razvoja', a tijekom koje su svoja izlaganja održali brojni znanstvenici sa hrvatskih i drugih europskih sveučilišta, a među kojima možemo izdvojiti g. Vedrana Đulabića sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), g. Gusztava Nemesa iz Centra za ekonomske i regionalne studije Mađarske akademije znanosti (Mađarska), g. Milforda Batemana sa Fakulteta ekonomije i turizma Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli (Hrvatska) te Međunarodnog studija razvoja Sveučilišta Saint Mary u Halifaxu (Kanada), Mariju Roglić sa Instituta za upravljanje u Montpellieru Sveučilišta u Montpellieru (Francuska) te Međunarodnog instituta za razvoj otoka „MIRO“ (Hrvatska) te gđu. Irmu Potočnik Slavič sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija). U popodnevnim satima, sudionici konferencije su imali priliku sudjelovati u jednom od ponuđenih studijskih izleta, te su predstavnice FLAG-a Istarska batana i FLAG-a Pinna noblis prigodno sudjelovale na turi pod nazivom ' Pomorsko naslijeđe', a tijekom koje su posjetile Kuću lovranskega guca, radionicu i prostore Udruge Lantina te Interpretacijski centar ribarske i pomorske baštine u Moščeničkoj Dragi.

 

Posljednji dan konferencije, petak 22.11.2019.g. bio je u znaku zaključnih predavanja u sklopu 3. znanstvene sesije te finalne panel rasprave. Po zatvaranju konferencije, uslijedio je povratak u Pulu gdje smo stigle oko 13:30h.

 

Cilj konferencije, koja je okupila više od 300 sudionika, bilo je poticanje jačeg povezivanja LEADER/CLLD partnerstava, koji okupljaju javnu, civilnu i gospodarsku interesnu skupinu, sa znanstvenim i istraživačkim organizacijama i stručnjacima, kako bi što uspješnije, zajednički, pronalazili rješenja za razvoj ruralnih, ribarstvenih, otočkih i urbanih zajednica, a kojeg autonomno kreiraju te iste zajednice. Svoj doprinos dalo je više od 20 znanstvenika u tri znanstvene sesije, dok su predstavnici LAG-ova i FLAG-ova iz jugoistočne Europe imali priliku razmijeniti iskustva i pronaći partnere za projekte na SEE LEADER NetworkingFair-u, a na LEADER/CLLD forumu istaknute su najvažnije smjernice za programiranje sljedećeg proračunskog razdoblja EU pred predstavnicima Europske komisije.

 

Glavni organizator konferencije bila je LEADER mreža Hrvatske (LMH), krovno udruženje Lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju i ribarstvu (LAG-ova i FLAG-ova) u suradnji s LAG-om Terra Liburna i FLAG-om Vela Vrata, uz niz partnerskih institucija kao što su Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije – Institut iz Montpelliera (Francuska); Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku; Ekonomski fakulteti Sveučilišta u Splitu; Filozofski fakulteti Sveučilišta u Ljubljani; Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED) te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) ii dr. Potporu konferenciji pružilo je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, nacionalna Mreža za ruralni razvoj te niz jedinica lokalne i regionalne samouprave, među kojima i Primorsko-goranska županija, Karlovačka županija i sve JLS u članstvu LAG-a Terra liburna te dio JLS iz članstva FLAG-a Vela vrata. Zemlja partner prve konferencije bila je Republika Slovenija.

 

Na posljetku, ponosni smo što je udruga FLAG Istarska batana sudjelovala u uređenju pozornice ove međunarodne konferencije, a prilikom čega su korišteni ribarski alati i premeti člana udruge, g. Roberta Cukona.

 

Share on Facebook
Please reload

Izdvojene novosti

Održana manifestacija "Od mora do stola", 28. rujna 2019. godine

02.10.2019

1/10
Please reload

Zadnje novosti
Please reload

Arhiva
Please reload