Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana

Sudjelovanje na radionici WWF-a i hrvatskih FLAG-ova u Dubrovniku

11.11.2019

 

0d 6.11. do 7.11.2019.g. je u Dubrovniku održana radionica  na temu „Suradnja FLAG-ova i WWF-a – mapiranje  sinergija za unaprjeđenje održivosti hrvatskog ribarstva“ koju je organizirao WWF,  Svjetska organizacija za zaštitu prirode, sa regionalnim uredom u Zagrebu – WWF Adria, koji obuhvaća područje od 8 zemalja Adria regije. 

 

Prvog dana radionice, u srijedu 6. studenog 2019.g. u 12:30h održana je registracija sudionika u konferencijskoj sali Hotela Adria, nakon čega je uslijedilo otvaranje radionice tijekom koje su predstavljeni i analizirani projekti svih FLAG-ova te samog WWF-a, a sve sa ciljem mapiranja stanja i eventualnih mogućnosti za suradnju.

 

Drugog dana radionice, 7. studenog 2019.g. definirani su zaključci prethodnog dana te su identificirane prilike i prepreke buduće suradnje FLAG-ova i WWF-a.

 

WWF Adria se zaštitom mora bavi uglavnom putem višegodišnjih projekata, a značajan dio odnosi se na direktan angažman za dionicima koji koriste morske resurse i od njih žive. Nastavno navedenom, WWF Adria provodi projekt „Uspostava modela zajedničkog upravljanja malim gospodarskim ribolovom u Sredozemlju“ sa ciljem poboljšanje stanja morskog ekosustava na Sredozemnom moru kroz model zajedničkog upravljanja te pozitivan utjecaj na ekonomsku situaciju priobalnog stanovništva.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je i uspostava direktne komunikacije sa svim zainteresiranim dionicima u ribarstvu gdje se FLAG-ovi se ističu kao organizacije koje svojim djelovanjem mogu pozitivno utjecati na održivost ribarstva u Republici Hrvatskoj. U okviru projekta WWF u pilot područjima uspostavlja Odbore za zajedničko upravljanje malim gospodarskim (priobalnim) ribolovom te će u okviru toga, između ostalog, ribare podupirati stručno i financijski u prijavama na mjere koje raspisuju FLAG-ovi, a sličnu strukturu pokreću i na nacionalnom nivou.

 

Radionica u Dubrovniku je imala za cilj razmotriti mogućnosti suradnje WWF-a sa hrvatskim FLAG-ovima sa ciljem rješavanja gorućeg problema u sektoru ribarstva: na koji način pomoći opstanku i razvoju ribarstva u RH, a da to bude sukladno načelima održivog korištenja morskih resursa.

 

Kao rezultat ovog sastanka WWF Adria i hrvatski FLAG-ovi su stekli uvid u situaciju gdje se mogu međusobno podržati u radu na terenu s ribarima kako bi ostvarili što bolju realizaciju zajedničkih ciljeva i projekata.

 

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Izdvojene novosti

Održana manifestacija "Od mora do stola", 28. rujna 2019. godine

02.10.2019

1/10
Please reload

Zadnje novosti
Please reload

Arhiva
Please reload