Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana

Sredstvima Istarske županije i Općine Medulin rekonstruiran je posljednji ploveći guc medulinskog akvatorija

24.10.2018

 

S ciljem očuvanja pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije, LAGUR Istarska batana je proveo projekt obnove i rekonstrukcije tradicionalne brodice guc koja je u vlasništvu člana udruge, g. Roberta Cukona. Sredstvima natječaja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije te Općine Medulin uspješno su postignuti svi zadani ciljevi projekta te je u konačnici u potpunosti obnovljena paluba broda te su rekonstruirani kormilo, jarbol, lantine i jedro.

 

Osim radova na obnovi i rekonstrukciji brodice, odrađene su raznovrsne promotivne medijske i web aktivnosti dok su za potrebe promocije i vidljivosti donatora projekta, izrađene dvije promotivne zastavice koje su postavljene na samu brodicu. Službeno predstavljanje projekta održano je u sklopu manifestacije 'Od mora do stola' u subotu 6.10.2018.g., a za čije je potrebe osmišljen glumački skeč u izvedbi Istra Inspirita i vlasnika brodice, g. Roberta Cukona.

 

S ciljem postizanja održivosti projekta te daljnjeg podizanja svijesti kod građana Istarske županije, ali i šire javnosti o postojanju i potrebi očuvanja pomorske baštine u Istarskoj županiji, dodatnim se Sporazumom između LAGUR-a Istarska batana i g. Roberta Cukona, osigurala dvogodišnja suradnja s ciljem izlaganja rekonstruirane tradicionalne brodice na minimalno 3 manifestacije u organizaciji LAGUR-a te ostalim tematskim manifestacijama s područja LAGUR-a.

 

Važno je naglasiti kako je projekt rekonstrukcije od iznimnog kulturnog i tradicijskog značaja za Općinu Medulin, ali i područje LAGUR-a Istarska batana obzirom da guc kao predmet ulaganja ovog projekta predstavlja jedini sačuvani primjerak tradicionalne brodice ovog tipa izrađene u obiteljskom brodogradilištu obitelji Lorencin u Medulinu 50-ih godina 20. stoljeća.

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Izdvojene novosti

Održana manifestacija "Od mora do stola", 28. rujna 2019. godine

02.10.2019

1/10
Please reload

Zadnje novosti
Please reload

Arhiva
Please reload