Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana

Sporazum o suradnji lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu

20.06.2018

 

Temeljem Sporazuma o suradnji lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu potpisanog od strane nekoliko lokalnih akcijskih grupa (LAG) i lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu (LAGUR)  iz Italije, Slovenije i Hrvatske i naš LAGUR „Istarska batana“ sudjelovao je na međunarodnom sastanku dosadašnjih i budućih partnera Sporazuma. Sastanak se održao dana 15. lipnja 2018. godine u mjestu Marezige (Slovenija), a cilj samog sastanka bio je međunarodno povezivanje i uspostavljanje suradnje postojećih LAG-ova i LAGUR-a radi daljnjeg razvoja, unapređenja rada samih LAGUR-a i njihovih ribarskih zajednica i radi pristupanja novih LAGUR-a predmetnom Sporazumu kao jednakopravnih partnera.

 

Predmet navedenog Sporazuma je uspostavljanje i razvijanje suradnje i partnerskih odnosa temeljenim na odrednicama ribarskog razvoja, CLLD-a i LEADER pristupa na međunarodnoj razini odnosno na području Italije, Slovenije i Hrvatske kao i da se putem partnerstva lokalnih akcijskih grupa doprinese društveno-ekonomskom razvoju ribarskih područja za zadovoljavanje vlastitih potreba i interesa svih stanovnika i gospodarskih subjekata.

 

U okviru navedenog sastanka imali smo priliku biti na brodu EKO 1. Naime, navedeni brod primjer je dobre ribarske prakse budući da je isti pribavljen putem Strukturnih fondova EU, a služi za postavljanje brana u slučaju prolijevanja opasnih tvari u more. 

 

Sastanak je zaključen definiranjem daljnje suradnje partnera sporazuma u vidu razmjene znanja i iskustava u provedbi naših lokalnih razvojnih strategija, a sve s ciljem sveukupnog razvoja područja na kojem djelujemo.

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Izdvojene novosti

Održana manifestacija "Od mora do stola", 28. rujna 2019. godine

02.10.2019

1/10
Please reload

Zadnje novosti
Please reload

Arhiva
Please reload