Novosti

Naslovnica / Novosti / VAŽNO!! Produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG-natječaja za Mjeru 3.1.1.

VAŽNO!! Produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG-natječaja za Mjeru 3.1.1.

21.12.2020

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG-natječaje u okviru Mjere 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda iz LRSR FLAG-a Istarska batana da je dana 21.12.2020. objavljena izmjena Teksta FLAG-natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG-natječaja za Mjeru 3.1.1. jest 29.01.2021. Obavijest o izmjeni FLAG-natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.