Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana

 

Aktivni natječaji

There are no items in this list

Please reload

Natječaji u najavi

There are no items in this list

Please reload

 
 

Zatvoreni natječaji

FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 2.2.1. PRIKUPLJANJE OTPADA IZ MORA, PODMORJA I PRIOBALJA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A „ISTARSKA BATANA“

September 30, 2019

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR FLAG-a Istarska batana s ciljem očuvanja biljnih i životinjskih staništa kroz ekološko-edukativne aktivnosti čišćenja te recikliranja i ponovne uporabe prikupljenog otpada.

Nositelji projekta i projektni partneri mogu biti isključivo organizacije ribara, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, lučke uprave, turističke zajednice i javne ustanove.

 

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 14.10.2019. godine i traje do 15.11.2019. godine.

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2.1. na ovom FLAG-natječaju iznosi 35.000,00 EUR ( 259.682,50 HRK).

 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000,00 EUR.

 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000,00 EUR*.

 

* Za izračun protuvrijednosti u kunama koristiti mjesečni tečaj utvrđen od Europske komisije za mjesec u kojemu se podnosi prijava projekta. Web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

 

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a Istarska batana odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Sufinanciranje opravdanih troškova za operacije koje sufinancira EFPR iznosi 50%.

Iznimno, udio sufinanciranja opravdanih troškova za Mjeru 2.2.1. može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova ako operacija ispunjava sljedeće kriterije:

Zajednički interes

Zajednički korisnik

Inovativne značajke na lokalnoj razini

 

Također, ukoliko je nositelj projekta javnopravno tijelo, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

E-mailom: natjecaji.istarska.batana@gmail.com

Osobno u vrijeme konzultacija, kako će biti objavljeno na web stranici www.lagur-istarska-batana.hr, u sjedištu FLAG-a Istarska batana na adresi Centar 214, 52203 Medulin.

Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.lagur-istarska-batana.hr.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima.

Odluka o raspisivanju FLAG-natječaja FLAG-a Istarska batana i odobrenju natječajne dokumentacije za provedbu Mjere 2.2.1.

 

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.1._v.1.0.

2. Prilozi:

PRILOG I Dokumentacija za prijavu

PRILOG II Dokumentacija za Zahtjev za isplatu

PRILOG III Pravila i upute za izračun troškova

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Istarska batana za razdoblje 2014 - 2020

PRILOG VII Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19)

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Istarska batana

PRILOG IX Priručnik za korisnike OPPR-a_ Kontrola na terenu

PRILOG X Upute za čuvanje dokumentacije

PRILOG XI Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

PRILOG XII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

PRILOG XIII Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

 

3. Obrasci:

Obrazac 1.A. Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B. Zahtjev za potporu – Lista troškova

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta - prijavitelja (za zajedničke operacije)

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta - prijavitelja (za samostalne operacije)

Obrazac 3. Izjava partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju)

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Izjava o izdacima

Obrazac 9. Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

ODGOVORI NA PITANJA:

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE NA DAN 14.11.2019.:

 

FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 1.1.2. POTPORA ORGANIZACIJI KULTURNIH DOGAĐANJA I MANIFESTACIJA KOJE PROMOVIRAJU RIBARSKO NASLJEĐE I TRADICIJU IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A „ISTARSKA BATANA“

September 25, 2019

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.2. u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Istarska batana 2014-2020 s ciljem očuvanja i promicanja ribolovne tradicije područja kroz organizaciju kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju ribarsko naslijeđe i tradiciju.

 

Nositelji projekta i projektni partneri mogu biti isključivo ribari, organizacije ribara, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i javne ustanove.

 

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 4.10.2019. godine i traje do 4.11.2019. godine.

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.2. na ovom FLAG-natječaju iznosi 115.000,00 EUR, odnosno 853.242,50 HRK.

 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000,00 EUR.

 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000,00 EUR*.

 

* Za izračun protuvrijednosti u kunama koristiti mjesečni tečaj utvrđen od Europske komisije za mjesec u kojemu se podnosi prijava projekta. Web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

 

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a Istarska batana odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

 

Sufinanciranje opravdanih troškova za operacije koje sufinancira EFPR iznosi 50%.

Iznimno, udio sufinanciranja opravdanih troškova za Mjeru 1.1.2. može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova ako operacija ispunjava sljedeće kriterije:

 • Zajednički interes

 • Zajednički korisnik

Također, ukoliko je nositelj projekta javnopravno tijelo, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG-natječaja.

 

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima.

Odluka o raspisivanju FLAG-natječaja FLAG-a Istarska batana i odobrenju natječajne dokumentacije za provedbu Mjere 1.1.2.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 1.1.2._v.1.0.

 

2. Prilozi:

PRILOG I Dokumentacija za prijavu

PRILOG II Dokumentacija za Zahtjev za isplatu

PRILOG III Pravila i upute za izračun troškova

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Istarska batana za razdoblje 2014 - 2020

PRILOG VII Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19)

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Istarska batana

PRILOG IX Priručnik za korisnike OPPR-a_ Kontrola na terenu

PRILOG X Upute za čuvanje dokumentacije

PRILOG XI Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

PRILOG XII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

PRILOG XIII Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

 

 

3. Obrasci:

Obrazac 1.A. Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B. Zahtjev za potporu – Lista troškova

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta - prijavitelja (za zajedničke operacije)

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta - prijavitelja (za samostalne operacije)

Obrazac 3. Izjava partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju)

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Izjava o izdacima

Obrazac 9. Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

ODGOVORI NA PITANJA:

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE NA DAN 14.11.2019.:

 

FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 1.2.1. POVEĆANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI KONZUMACIJE RIBE I RIBLJIH PROIZVODA MEĐU LOKALNIM STANOVNIŠTVOM I TURISTIMA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A „ISTARSKA BATANA“

June 18, 2019

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1. „Povećanje svijesti o važnosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda među lokalnim stanovništvom i turistima“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Istarska batana“ 2014.-2020. s ciljem povećanja svijesti o važnosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda među lokalnim stanovništvom i turistima za nositelje projekata koji imaju sjedište ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Istarska batana.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 1.07.2019. godine i traje do 1.08.2019. godine.

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2.1  na ovom   FLAG-natječaju iznosi 118.712,00 HRK.

 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 14.839,00 HRK.

 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 111.292,50 HRK.

 

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Istarska batana“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Sufinanciranje opravdanih troškova za operacije koje sufinancira EFPR iznosi 50%.

Iznimno, udio sufinanciranja opravdanih troškova za Mjeru 1.2.1. može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova ako operacija omogućava javni pristup rezultatima i ako ispunjava sljedeće kriterije:

 • Zajednički interes

 • Zajednički korisnik

 • Inovativne značajke

Također, ukoliko je nositelj projekta javnopravno tijelo, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima.

Odluka o raspisivanju FLAG natječaja FLAG-a „Istarska batana“ i odobrenju natječajne dokumentacije za provedbu Mjere 1.2.1.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 1.2.1._v.1.0.

2. Prilozi:

PRILOG I Dokumentacija za prijavu

PRILOG II Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za isplatu

PRILOG III Pravila i upute za izračun troškova

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Istarska batana za razdoblje 2014 - 2020

PRILOG VII Pravilnik o provedbi LRSR

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Istarska batana

 

3. Obrasci:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu _ Lista troškova

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta - prijavitelja (zajedničke operacije)

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta - prijavitelja (samostalne operacije)

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju)

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu - Izjava o izdacima

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE NA DAN 14.11.2019.:

 

REZULTATI FLAG-NATJEČAJA:

FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 2.2.1. PRIKUPLJANJE OTPADA IZ MORA, PODMORJA I PRIOBALJA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A „ISTARSKA BATANA“

June 09, 2019

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2.1. „Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Istarska batana“ 2014.-2020. s ciljem očuvanja biljnih i životinjskih staništa kroz ekološko-edukativne aktivnosti čišćenja te recikliranja prikupljenog otpada za nositelje projekata koji imaju sjedište ili imaju podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Istarska batana“.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 18.6.2019. godine i traje do 19.7.2019. godine.

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2.1. na ovom FLAG-natječaju iznosi 148.930,00 HRK.

 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 7.500,00 HRK.

 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 111.000 HRK.

 

 

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Istarska batana“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

 

Sufinanciranje opravdanih troškova za operacije koje sufinancira EFPR iznosi 50%.

Iznimno, udio sufinanciranja opravdanih troškova za Mjeru 2.2.1. može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova ako operacija omogućava javni pristup rezultatima i ako ispunjava sljedeće kriterije:

 • Zajednički interes

 • Zajednički korisnik

 • Inovativne značajke

Također, ukoliko je nositelj projekta javnopravno tijelo, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

 

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima.

Odluka o raspisivanju FLAG natječaja FLAG-a „Istarska batana“ i odobrenju natječajne dokumentacije za provedbu Mjere 2.2.1.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.1._v.1.0.

 

2. Prilozi:

PRILOG I Dokumentacija za prijavu

PRILOG II Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za isplatu

PRILOG III Pravila i upute za izračun troškova

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Istarska batana za razdoblje 2014 - 2020

PRILOG VII Pravilnik o provedbi LRSR

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Istarska batana

 

3. Obrasci:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu _ Lista troškova

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta - prijavitelja (zajedničke operacije)

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta - prijavitelja (samostalne operacije)

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju)

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu - Izjava o izdacima

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE NA DAN 14.11.2019.:

 

REZULTATI FLAG-NATJEČAJA:

FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 1.1.2. POTPORA ORGANIZACIJI KULTURNIH DOGAĐANJA I MANIFESTACIJA KOJE PROMOVIRAJU RIBARSKO NASLJEĐE I TRADICIJU IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A „ISTARSKA BATANA“

May 02, 2019

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.2. u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Istarska batana 2014-2020 s ciljem očuvanja i promicanja ribolovne tradicije područja kroz organizaciju kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju ribarsko naslijeđe i tradiciju za nositelje projekata koji imaju sjedište ili su registrirani ili imaju podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Istarska batana".

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 13.5.2019. godine i traje do 13.6.2019. godine.

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.2. na ovom FLAG-natječaju iznosi 333.877,50 HRK.

 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 7.500,00 HRK.

 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 185.000 HRK.

 

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a Istarska batana odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

 

Sufinanciranje opravdanih troškova za operacije koje sufinancira EFPR iznosi 50%.

Iznimno, udio sufinanciranja opravdanih troškova za Mjeru 1.1.2. može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova ako operacija omogućava javni pristup rezultatima i ako ispunjava sljedeće kriterije:

 • Zajednički interes

 • Zajednički korisnik

Također, ukoliko je nositelj projekta javnopravno tijelo, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG-natječaja.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima.

Odluka o raspisivanju FLAG natječaja FLAG-a Istarska batana i odobrenju natječajne dokumentacije za provedbu Mjere 1.1.2.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 1.1.2._v.1.0.

 

2. Prilozi:

 

3. Obrasci:

ODGOVORI NA PITANJA:

IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE NA DAN 14.11.2019.:

 

REZULTATI FLAG-NATJEČAJA:

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u ocjenjivanju prijava na natječaje LAGUR-a Istarska batana

July 22, 2018

LAGUR Istarska batana (u daljnjem tekstu: LAGUR) poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području ocjenjivanja projekata da se prijave za ocjenjivača/icu prijava pristiglih na buduće natječaje LAGURA.

Prijavitelji u svojoj prijavi trebaju navesti javljaju li se za ocjenjivanje prijava pristiglih na jednu ili više mjera uz napomenu da u dijelu prijave koji se odnosi na Profesionalno iskustvo relevantno za ovu prijavu  trebaju istaknuti iskustvo povezano sa svakom od odabranih mjera. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima svake o navedenih mjera, pozivu prilažemo i Lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana.

 

Molimo sve zainteresirane da prijavu izvrše putem službenog obrasca. Popunjene, potpisane i skenirane obrasce za prijavu potrebno je poslati na adresu e-pošte: info.istarska.batana@gmail.com s naznakom: „Javni poziv za ocjenjivače/ice“ najkasnije do 31.8.2018.g.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu možete pronaći u službenom priopćenju u nastavku.

Please reload