Natječaji

Naslovnica / Natječaji / FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 1.1.1. RAZVOJ I UNAPREĐENJE OBJEKATA I DRUGIH JAVNIH PROSTORA TE SADRŽAJA POVEZANIH S RIBARSKOM BAŠTINOM IZ LRSR 2014. – 2020. FLAG-A ISTARSKA BATANA

FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 1.1.1. RAZVOJ I UNAPREĐENJE OBJEKATA I DRUGIH JAVNIH PROSTORA TE SADRŽAJA POVEZANIH S RIBARSKOM BAŠTINOM IZ LRSR 2014. – 2020. FLAG-A ISTARSKA BATANA

15.05.2023
Zatvoren

Dana 15.5.2023. godine FLAG Istarska batana objavljuje 11. FLAG-natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom

Odluka o raspisivanju FLAG-natječaja u okviru Mjere 1.1.1.

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata s ciljem očuvanja i valorizacije ribolovne tradicije područja FLAG-a Istarska batana.

Ukupno raspoloživa sredstva u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 148.000,00 EUR uz napomenu da FLAG zadržava pravo povećanja raspoloživih sredstava u slučaju potrebe. 

  • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 20.000,00 EUR
  • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 100.000,00 EUR

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta. Iznimno:

  • Intenzitet javne potpore za projekte kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
  • Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova ukoliko projekt udovoljava kriteriju „Zajednički korisnik“.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. Građenje i/ili opremanje objekata i/ili drugih javnih prostora na temu ribarske tradicije FLAG-područja.
  2. Aktivnosti očuvanja i vrednovanja nasljeđa ribarske tradicije (kao primjerice gradnja i/ili restauracija i/ili zaštita/konzervacija predmeta i plovila, uvođenje inovativnih sustava interpretacije, razvoj audio-vizualnih i umjetničkih rješenja, izrada knjiga, publikacija, brošura i drugo).
  3. Aktivnosti organizacije i provedbe manifestacija, događanja, izložbi, tradicijskih regata i slično s ciljem valorizacije ribarske tradicije i/ili rezultata projekta.
  4. Aktivnosti edukacije i podizanja svijesti stanovništva, posjetitelja i/ili turista o ribarskoj tradiciji.
  5. Promidžbene aktivnosti.

Prihvatljivi nositelji projekata su: jedinica lokalne samouprave, turistička zajednica, javna ustanova, poduzeće/trgovačko društvo u većinskom javnom vlasništvu, organizacija civilnog društva.

Prijave projekata se podnose od 1.6.2023. do 30.6.2023. godine.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Tekst FLAG natjecaja_M 1.1.1. v1.0

Obrasci:

Obrazac 1.A Prijavni obrazac

Obrazac 1.B Lista troskova

Obrazac 1.C Odrzivost projekta

Obrazac 2.A Izjava nositelja projekta - samostalni prijavitelj

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta - projekt u partnerstvu

Obrazac 3. Izjava partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 8. Izjava (su)vlasnika prostora ulaganja i dr.

Obrazac 9. Zaposlenici

Obrazac 10. Izvjesce o napretku

Obrazac 11.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 11.B Izjava o izdacima

Prilozi:

PRILOG I. Popis dokumentacije za podnosenje prijave projekta

PRILOG II. Pravila i upute za izracun troskova

PRILOG III. Popis dokumentacije za podnosenje ZZI

PRILOG IV. Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2014. - 2020. FLAG-a Istarska batana

PRILOG V. Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Istarska batana

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera. Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenja priručnika i uputa, molimo nositelje projekata da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2019. godina) (NN 27/19 i sve njegove izmjene)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i knjiga grafičkih standarda

VAŽNO! REZULTATI FLAG-NATJEČAJA

Konacna rang lista_M.1.1.1.-2-2023

Konacna rang lista_M.1.1.1.-2-2023