Natječaji

Naslovnica / Natječaji / FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 3.1.1. RAZVOJ NOVIH I/ILI INOVATIVNIH NAČINA PRODAJE PROIZVODA, POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE RAZVOJ NOVIH PROIZVODA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a ISTARSKA BATANA

FLAG-NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 3.1.1. RAZVOJ NOVIH I/ILI INOVATIVNIH NAČINA PRODAJE PROIZVODA, POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE RAZVOJ NOVIH PROIZVODA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a ISTARSKA BATANA

05.10.2020
Zatvoren

Dana 5.10.2020. godine FLAG Istarska batana objavljuje 8. FLAG-natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. za Mjeru 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda.

Odluka o raspisivanju FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.1.1._2_2020

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata s ciljem dodavanja vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture te razvoja novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda na području FLAG-a Istarska batana.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 343.151,87 HRK uz napomenu kako FLAG zadržava pravo povećanja raspoloživih sredstava u slučaju potrebe. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 2.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRKNajviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. 

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta. 

Iznimno:

 • Intenzitet javne potpore za operacije kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo, iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
 • Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova ukoliko operacija udovoljava kriterijima zajedničkog interesa, zajedničkog korisnika i ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini.
 • U slučaju ulaganja u ugostiteljske objekte i/ili mobilne i/ili montažne objekte brze prehrane i/ili mobilne ribarnice te povezane promidžbene aktivnosti, moguće je ostvariti sljedeće povećanje ukupnog intenziteta potpore:
 1. Intenzitet potpore od 80% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja jednog od gore navedena tri kriterija.
 2. Intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja dva gore navedena tri kriterija.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Izrada mrežne stranice i/ili aplikacije za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture.
 2. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture - mobilne ribarnice. 
 3. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila za prijevoz proizvoda prema kupcima (za stavljanje na tržište) objekata za preradu.
 4. Opremanje ugostiteljskih objekata uključujući nabavu opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju proizvoda ribarstva i akvakulture.
 5. Nabava i/ili opremanje mobilnih (vozila, prikolice i sl.) ili montažnih (kontejnerskog tipa i sl.) objekata brze prehrane proizvoda ribarstva i akvakulture („fast food“).
 6. Ulaganja u certificiranje i korištenje postojećih oznaka kvalitete proizvoda ribarstva i akvakulture.
 7. Brendiranje proizvoda ribarstva i akvakulture.
 8. Promidžbene aktivnosti.

Prihvatljivi nositelji projekata su fizičke ili pravne osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća te komunalna poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave projekata se podnose od 26.10.2020. do 18.12.2020.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.1.1. RAZVOJ NOVIH I/ILI INOVATIVNIH NAČINA PRODAJE PROIZVODA, POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE RAZVOJ NOVIH PROIZVODA

Dana 04.05.2023. godine FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.1.1. s ciljem produženja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Odluka o objavi izmjena natjecaja M.3.1.1.

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije:

NOVO! Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.6.0_TC

NOVO! Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.6.0_PROCISCENO

Stare nevažeće verzije dokumentacije:

Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.5.0_prociscena verzija

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena

 

IZMJENA OBRAZACA ZAHTJEVA ZA ISPLATU NA DAN 24.1.2023. - PRELAZAK NA EURO

NOVO! Obrazac 10.A Zahtjev za isplatu

NOVO! Obrazac 10.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima

 

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.1.1. RAZVOJ NOVIH I/ILI INOVATIVNIH NAČINA PRODAJE PROIZVODA, POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE RAZVOJ NOVIH PROIZVODA

Dana 13.12.2022. godine FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.1.1. s ciljem produženja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja M.3.1.1.-2-2020-v.5.0._13.12.2022.

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije:

NOVO!  Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.5.0_evidentirane promjene

NOVO! Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.5.0_prociscena verzija

Stare nevažeće verzije dokumentacije:

STARO! Tekst FLAG-natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.4.0 - prociscena verzija

 

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.1.1. RAZVOJ NOVIH I/ILI INOVATIVNIH NAČINA PRODAJE PROIZVODA, POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE RAZVOJ NOVIH PROIZVODA

Dana 13.04.2021. godine FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.1.1. u dijelu povećanja raspoloživih sredstava

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v4.0._13.04.2021

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije:

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.4.0 - evidentirane promjene

NOVO! Tekst FLAG-natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.4.0 - prociscena verzija

Stare nevažeće verzije dokumentacije:

STARO! Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.3.0 - prociscena verzija

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena

 

VAŽNO! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA U OKVIRU MJERE 3.1.1. RAZVOJ NOVIH I/ILI INOVATIVNIH NAČINA PRODAJE PROIZVODA, POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE RAZVOJ NOVIH PROIZVODA

Dana 21.12.2020.g. FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.1.1. u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata. Krajnji rok za podnošenje prijava projekata jest 29.01.2021.

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju FLAG-natjecaja M 3.1.1.-2-2020 - 21.12.2020.

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja M 3.1.1.-2-2020 - 21.12.2020.

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije potrebne za prijavu na FLAG-natječaj:

NOVO! Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.3.0 - evidentirane promjene

NOVO! Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v.3.0 - prociscena verzija

Prethodno je dana 17.11.2020.g. FLAG Istarska batana objavio izmjenu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.1.1. u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata. Krajnji rok za podnošenje prijava projekata je tada bio 05.01.2021. Objavom izmjene Teksta FLAG-natječaja s oznakom v.3.0. dana 21.12.2020.g. prethodne verzije prestaju vrijediti!!!

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju FLAG-natjecaja M 3.1.1.-2-2020 - 17.11.2020

Odluka o objavi izmjena FLAG-natjecaja M 3.1.1.-2-2020 - 17.11.2020

Izmjena se sastoji od sljedeće dokumentacije potrebne za prijavu na FLAG-natječaj:

NE VRIJEDI! Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v2.0 - evidentirane promjene

NE VRIJEDI! Tekst FLAG natjecaja M 3.1.1.-2-2020 v2.0 - prociscena verzija

Stara nevažeća verzija dokumentacije:

STARO! NE VRIJEDI! Tekst FLAG natjecaja_M 3.1.1.-2-2020

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena

Obrasci:

Obrazac 1.A Prijavni obrazac

Obrazac 1.B Prijavni obrazac_Lista troskova

Obrazac 1.C Odrzivost projekta

Obrazac 2. Izjava nositelja projekta

Obrazac 3. Izjava o velicini poduzeca

Obrazac 4. Sazetak izbora ponuda

Obrazac 5. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 7. Izjava (su)vlasnika nekretnine ili zemljista

Obrazac 8. Zaposlenici

Obrazac 9. Izvjesce o napretku

Obrazac 10.A Zahtjev za isplatu - V.1.0. VAN SNAGE OD 24.1.2023.

Obrazac 10.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima - V.1.0. VAN SNAGE OD 24.1.2023.

Prilozi:

PRILOG I Dokumentacija za prijavu

PRILOG II Dokumentacija za Zahtjev za isplatu

PRILOG III Popis proizvoda ribarstva i akvakulture

PRILOG IV Vodic za velicinu poduzeca

PRILOG V LRSR vazeca rujan 2020

PRILOG VI Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR FLAG-a Istarska batana

Dokumentacija u nastavku je informativnog karaktera. Kod ispunjavanja obrazaca u nastavku te korištenja priručnika i uputa, molimo nositelje projekata da koriste važeću dokumentaciju koja je objavljena na web stranicama Uprave ribarstva www.euribarstvo.hr

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2019. godina) (NN 27/19)

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2020. godina) (NN 77/20)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Pravila i upute za nositelje projekata za provedbu nabave u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Obvezna dokumentacija uz Zahtjev za odobrenje promjena u operacijama u okviru provedbe LRSR

Upute za čuvanje dokumentacije u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa korisnicima za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Vizualni identitet Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. i knjiga grafičkih standarda

 

VAŽNO! REZULTATI FLAG-NATJEČAJA

Konacna rang lista_M 3.1.1.-2-2020

Konacna rang lista_M 3.1.1.-2-2020