Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana

KANFANAR

Općina Kanfanar smještena je u središnjem dijelu Istre, koji obilježavaju pretežito ravne obradive površine razvedene brojnim manjim vrtačama. Posebnost ovog prostora je Limska draga, koja se pruža kao duboki usjek od Pazinske jame iz smjera sjevera i prolazi sredinom općine, u dužini od cca 10 km, do Limskog zaljeva na njenom zapadnom rubu. Općina Kanfanar obuhvaća 22 naselja, to su: Barat, Brajkovići, Bubani, Burići, Červari, Draguzeti, Dubravci, Jural, Kanfanar, Korenići, Kurili, Ladići, Marići, Maružini, Matohanci, Mrgani, Okreti, Pilkovići, Putini, Sošići, Šorići, Žuntići.

Općina Kanfanar smještena je u središnjem dijelu Istre, koji obilježavaju pretežito ravne obradive površine razvedene brojnim manjim vrtačama. Posebnost ovog prostora je Limska draga, koja se pruža kao duboki usjek od Pazinske jame iz smjera sjevera i prolazi sredinom općine, u dužini od cca 10 km, do Limskog zaljeva na njenom zapadnom rubu. Na području općine Kanfanar nalazi se niz zaštićenih prirodne znamenitosti kao što su špilje, izvori, lokve, i dr.

Najstarije poznato spominjanje Kanfanara potiče iz akta u kojem patrijarh Volrico daje koncesiju područja u okolici Limskog porta - luke u korist dvigradskog komuna. Kanfanar se iz naselja počeo razvijati u veći centar kada je stanovništvo Dvigrada (arheološko područje srednjevjekovnog grada Dvigrada najvažnije je kulturno dobro cijelog područja Općine Kanfanar te zasigurno i najposjećenije, te na određeni način predstavlja temelj kulturnog identiteta ovog područja), dotučeno ratovima i malarijom 1630. godine, počelo seliti u Kanfanar.

Općina Kanfanar je po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 58 km2 imala 1.543 stanovnika, što predstavlja 0,74% od ukupnog broja stanovnika Istarske županije, odnosno 0,04% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Gustoća naseljenosti u Kanfanar je 27 stanovnika/km2.