Godišnja financijska izvješća o radu FLAG-a

Naslovnica / Dokumenti / Godišnji dokumenti FLAG-a / Godišnja financijska izvješća o radu FLAG-a

Godišnje financijsko izvješće FLAG-a-a Istarska batana za 2023. godinu

Financijsko izvješće za 2023. godinu

 

Godišnje financijsko izvješće FLAG-a-a Istarska batana za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2022. godinu

 

Godišnje financijsko izvješće FLAG-a Istarska batana za 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2021. godinu

 

Godišnje financijsko izvješće FLAG-a Istarska batana za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

 

Godišnje financijsko izvješće FLAG-a Istarska batana za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

 

Godišnje financijsko izvješće FLAG-a Istarska batana za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

 

Godišnje financijsko izvješće FLAG-a Istarska batana za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

 

Godišnje financijsko izvješće FLAG-a Istarska batana za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu